Algemene Voorwaarden

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.